značka ECHOWELL, Okamžitá rýchlosť : Okamžitá rýchlosť je vždy zobrazovaná počas jazdy nahor na displeji do rýchlosti 199,9 km/h. alebo 120 míľ/h. ( pre priemer kolies nad 24" ). DST : Cestovná vzdialenosť : Funkcie DST načíta vzdialenosť od posledného RESET operácie po dobu, kedy je bicykel v pohybe. ODO : Celková prejdená vzdialenosť : Funkcia ODO nameria celkovú vzdialenosť po dobu, keď je bicykel v pohybe. Data ide vymazať iba operáciou úplného vymazania. AVG : Priemerná rýchlosť : 1. Vypočítava sa podľa hodnôt DST a RTM. Počíta sa od poslednej operácie RESET po súčastnosť. 2. Pokiaľ je RTM menšia ako 4 sekundy, AVG sa aktualizuje každú sekundu.