10 funkčný bezdrôtový počítač - aktuálna, priemerná rýchlosť a ich porovnanie, maximálna rýchlosť, prejdená a celková vzdialenosť, čas jazdy, hodiny, automatické zapnutie, ušetrené CO2, teplota.