Beztlačítkový a bezdrôtový počítač s týmito funkciami - aktuálna a priemerná rýchlosť, prejdená a celková vzdialenosť.