Reflexná vlajka z výškou 150 cm, na zadnú os. V strede spojovacia časť.