značka ECHOWELL, Okamžitá rýchlosť : Okamžitá rýchlosť je vždy zobrazovaná počas jazdy nahor na displeji do rýchlosti 199,9 km/h. alebo 120 míľ/h. ( pre priemer kolies nad 24" ). DST : Cestovná vzdialenosť : Funkcie DST načíta vzdialenosť od posledného RESET operácie po dobu, kedy je bicykel v pohybe. ODO : Celková prejdená vzdialenosť : Funkcia ODO nameria celkovú vzdialenosť po dobu, keď je bicykel v pohybe. Data ide vymazať iba operáciou úplného vymazania. CLK : 12H alebo 24H hodiny : Môže ukazovať čas buď v 12 alebo 24 hodinovom režimu. AVG : Priemerná rýchlosť : 1. Vypočítava sa podľa hodnôt DST a RTM. Počíta sa od poslednej operácie RESET po súčastnosť. 2. Pokiaľ je RTM menšia ako 4 sekundy, AVG sa aktualizuje každú sekundu. MAX : Maximálna rýchlosť : Ukazuje najvyššiu rýchlosť od poslednej operácie ZNOVANASTAVENIA. Šípka hore alebo dole : Krokovač rýchlosti : Šípka ( hore ) krokovač rýchlosti bliká keď je aktuálna rýchlosť väčšia ako priemerná rýchlosť, v opačnom prípade bliká šípka( dole ). CO2 : akumulované množstvo CO2 : CO2 funkcia akumuluje množstvo ušetreného CO2 od poslednej operácie ZNOVANASTAVENIE pokiaľ bicykel ide.