6 funkčný počítač - aktuálna, priemerná rýchlosť a ich porovnanie, prejdená a celková vzdialenosť, čas jazdy.