Pre rezervoáry HYDRAPAK, bez náustku a spojovacej časti.