Kompletná stredová os, štvorhran, BSA, kalená, 119 mm. Váha 373 g.