Kompletná stredová os, štvorhran, BSA, kalená, 126 mm. Váha 350 g.