ergonomické, dĺžka od osi po vrch 10 cm, hmotnosť 210 g, vrátane zátok