Pre deti do 7 r a do 22 kg, zadná, rýchluupínaci mechanizmus na nosič.