2012-07-22 Medvedí okruh - Valča | kubicasport.eu
 

2012-07-22 Medvedí okruh - Valča