Cenník zimného servisu lyží a snowboardov | kubicasport.eu
 

Cenník zimného servisu lyží a snowboardov

ZAKLADNÉ SERVISNÉ SLUŽBY

Malý servis                                                                                                           14€

(prebrúsenie sklznice, bočné brúsenie hrán, voskovanie)

Veľký servis                                                                                                         18€

(Malý servis + malá oprava sklznice - zalievanie sklznice)

Pretekársky  servis - RACING                                                                            19€

(Malý servis s ručným uhlovaním)

Pretekársky veľký servis - RACING                                                                   22€

(Malý servis s ručným uhlovaním hrán a malá oprava sklznice 

,zalievanie sklznice)

Malý servis - Snowboard,freeski                                                                       16€

(prebrúsenie sklznice, brúsenie hrán,voskovanie)

Veľký servis - Snowboard,freeski                                                                      21€

(Malý servis + zalievanie sklznice voskovanie)

Ručné brúsenie hrán                                                                                          10€

podbrúsenie / uhol 0,5-1,5/, bočné brúsenie /uhol 86-90/, leštenie diamant.

Preparácia sklznice (voskovanie) - pár lyže, snowboard                                  3€

 

DOPLNKOVÉ SERVISNÉ SLUŽBY

Veľká oprava sklznice - vkladanie (každých začatých 5 cm)                            8€

Veľká oprava hrán - vkladanie hrán (každých začatých 15 cm)                        11€

Lepenie rozlepy (každých začatých 20 cm)                                                       8€

Ručná preparácia sklznice (zažehľovanie vosku) - pár lyže, snowboard         6€

Štruktúra na sklznici                                                                                             11€

Odmastenie a očistenie sklznice                                                                         3€

Celkové očistenie a preleštenie                                                                          4€

 

VIAZANIE - MONTÁŽ

Montáž viazania a nastavenie lyže -pár                                                             10€

Montáž viazania s podložkou pod viazanie a nastavenie                                19€

Montáž podložky pod viazanie                                                                          12€

Montáž viazania s vyhotovením špeciálnej šablóny                                        13€

Montáž bežeckého viazania                                                                               8€

Montáž skialpinistického viazania                                                                     15€

Montáž viazania na snowboard                                                                         10€

Montáž brzdy                                                                                                       8€

Nastavenie vypínacích síl                                                                                   2€

Demontáž viazania                                                                                             5€

Vykolíkovanie 1 diery po viazaní                                                                     0,5€

Vyvložkovanie vytrhnutého viazania 1 vložka                                                  2€

 

ĎALŠIE SLUŽBY

Výmena krúžku na palice 1 krúžok a medzikus                                              3€

Antirezonant (aplikácia do 8 dier)                                                                    7€