Ochrana osobných údajov | kubicasport.eu
 

Ochrana osobných údajov

Svojim podpisom na vyplnenej objednávke zaslanej e-mailom, alebo cez webový portál, zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení jeho neskorších novelizácií.