Informácie ku splátkam Home Credit | kubicasport.eu
 

Informácie ku splátkam Home Credit

V našej predajni je možnosť pri priamom kontakte nákup aj na splátky, nakoľko v súčastnej dobe nemáme tento nákup implementovaný do e-shopu.

Od 1.9. je vždy potrebné požadovať od klienta konkrétny doklad preukazujúci deklarovaný príjem klienta.

Medzi doklady, ktoré je možné akceptovať, patria tieto doklady za posledný mesiac:

- potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa,

- výpis z účtu,

- daňové priznanie,

- dôchodkový výmer,

- výplatné pásky s pracovnou zmluvou,

- rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna.

Všetky tieto doklady môže klient doložiť ako originál alebo kópiu (sken, fotografiu). Bez doloženia dokladu nemôže byť úver preplatený.