značka Alligator, bez závitu, symetrické špalíky, priečny zárez ( VB-701 ), 72mm, 1 pár