stahovák jednopastorku "VELAMOS", starší širší typ černá barva